Identity V - รีวิวเกมมือถือต้องเล่น
Dawn Break : Legacy of Valkyria - รีวิวเกมมือถือต้องเล่น
Blade II: The Return of Evil - รีวิวเกมมือถือต้องเล่น
Darkness Rises - รีวิวเกมมือถือต้องเล่น
Knights Chronicle - รีวิวเกมมือถือต้องเล่น
Royal Blood - รีวิวเกมมือถือต้องเล่น