PROJECT EX

Project EX อีกหนึ่งเกมสุดมันส์จากผู้สร้าง HIT

Project EX อีกหนึ่งเกมสุดมันส์จากผู้สร้าง HIT

Team Guardian : Legend of 23 Heroes

ชาวไทยได้เฮ !! Team Guardian : Legend of 23 Heroes เปิดให้บริการบนสอง Store ไทยแล้ว !!

ชาวไทยได้เฮ !! Team Guardian : Legend of 23 Heroes เปิดให้บริการบนสอง Store ไทยแล้ว !!

kingdom Heart Unchained X

ไม่ต้องมุด! Kingdom Hearts Union X [Cross] เปิดในร้านค้าโซนไทยแล้ว!

ไม่ต้องมุด! Kingdom Hearts Union X [Cross] เปิดในร้านค้าโซนไทยแล้ว!

MU ORIGIN

รวมภาพบรรกาศงานปาร์ตี้ฉลองครบรอบ 2 ปี MU Origin ประเทศไทยมาแล้ว!

รวมภาพบรรกาศงานปาร์ตี้ฉลองครบรอบ 2 ปี MU Origin ประเทศไทยมาแล้ว!

Giantica

เปิดให้บริการซักที !! Giantica เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว !!

เปิดให้บริการซักที !! Giantica เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว !!

Onmyoji

Garena Onmyoji เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว พร้อมกิจกรรมต้อนรับเพียบ!!

Garena Onmyoji เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว พร้อมกิจกรรมต้อนรับเพียบ!!

WarReign

WarReign เกมวางแผลกลยุทธ์สร้างฐานจาก Smilegate จ่อเปิดให้บริการทั่วโลก!

WarReign เกมวางแผลกลยุทธ์สร้างฐานจาก Smilegate จ่อเปิดให้บริการทั่วโลก!

PaniPani

PaniPani สุดยอดเกม Side-scrolling RPG ประกาศเปิดให้บริการ !!

PaniPani สุดยอดเกม Side-scrolling RPG ประกาศเปิดให้บริการ !!