Onmyoji

Onmyoji - Chin ตบซ้ำพิษเจ็บหลายต่อ

Onmyoji - Chin ตบซ้ำพิษเจ็บหลายต่อ

Onmyoji

Onmyoji - Ootengu พายุหมู่แรงจริง หยุดไม่อยู่

Onmyoji - Ootengu พายุหมู่แรงจริง หยุดไม่อยู่

Onmyoji

Onmyoji - Shirodouji เรียกศพมาช่วยตี ฆ่าได้ตีแถมอีกที

Onmyoji - Shirodouji เรียกศพมาช่วยตี ฆ่าได้ตีแถมอีกที

TOP - Triumph Over Pain

TOP : ระดับอาวุธและออร่า! แสงจากอาวุธทำยังไงดูเลย!

TOP : ระดับอาวุธและออร่า! แสงจากอาวุธทำยังไงดูเลย!

Onmyoji

Onmyoji - Kiyohime พิษร้ายเจ็บละลายเกราะถึงหัวใจ

Onmyoji - Kiyohime พิษร้ายเจ็บละลายเกราะถึงหัวใจ

Onmyoji

Onmyoji - Hako no Shoujo สร้างเกราะ เก็บชีวิตแยกไว้ในกล่องกันตาย

Onmyoji - Hako no Shoujo สร้างเกราะ เก็บชีวิตแยกไว้ในกล่องกันตาย

Onmyoji

Onmyoji - Enenra โหดต้องคริ กระเป๋าหนาพอปั้นป่าว

Onmyoji - Enenra โหดต้องคริ กระเป๋าหนาพอปั้นป่าว

Onmyoji

Onmyoji - Komatsumaru น่ารักแต่แอบโหด

Onmyoji - Komatsumaru น่ารักแต่แอบโหด