5 ข่าวเด็ดประจำสัปดาห์ 22-28 ธ.ค. 2561 ตอนพิเศษ แนะนำเกม NexonTH 2019
5 ข่าวเด็ดประจำสัปดาห์ 15-21 ธ.ค. 2561
5 ข่าวเด็ดประจำสัปดาห์ 8-14 ธ.ค. 2561
5 ข่าวเด็ดประจำสัปดาห์ 1-7 ธ.ค. 2561
5 ข่าวเด็ดประจำสัปดาห์ 24-30 พ.ย. 2561
5 ข่าวเด็ดประจำสัปดาห์ 17-23 พ.ย. 2561