สรุป 5 ข่าวเด็ดๆ ดังๆ ในรอบสัปดาห์ประจำวันที่ 26 - 30 กันยายน 2559
สรุป 5 ข่าวเด็ดๆ ดังๆ ในรอบสัปดาห์ประจำวันที่ 11 - 16 กันยายน 2559
สรุป 5 ข่าวเด็ดๆ ดังๆ ในรอบสัปดาห์ประจำวันที่ 3 - 9 กันยายน 2559
สรุป 5 ข่าวเด็ดๆ ดังๆ ในรอบสัปดาห์ประจำวันที่ 27 สิงหาคม - 2 กันยายน 2559
สรุป 5 ข่าวเด็ดๆ ดังๆ ในรอบสัปดาห์ประจำวันที่ 20 - 26 สิงหาคม 2559
สรุป 5 ข่าวเด็ดๆ ดังๆ ในรอบสัปดาห์ประจำวันที่ 13 - 19 สิงหาคม 2559